Clinics

Honkslag in outfield

Defensieve situaties 2

 

In linksveld

Niemand op de honken.

Slagman slaat een honkslag richting linksveld

 Strat17

Werper

neemt positie in halverwege de werpheuvel en het 2e honk.

Catcher

loopt met de honkloper mee naar het 1e honk.

1e honkman

zorgt ervoor dat de honkloper het honk aanraakt als hij het honk voorbij loopt, daarna het 1e honk dekken.

2e honkman

dekt het 2e honk zo, dat je een aangooi uit het linksveld kunt vangen, terwijl de korte stop hem neemt.

Korte stop

neemt het 2e honk zo, dat je een aangooi uit het linksveld kunt vangen, terwijl de 2e honkman je dekt.

3e honkman

als er een honkslag in het linksveld geslagen wordt, afzwaaiers dekken.

Linksvelder

Bal verwerken en naar relay of 2e honk gooien..

Midvelder

Midvelder dekt linksvelder.

Rechtsvelder

Dekt afzwaaiers naar 2e honk.

 
 

 

In midveld

Niemand op de honken.

Slagman slaat een honkslag richting midveld

 Strat19

Werper

neemt positie in halverwege de werpheuvel en het 2e honk.

Catcher

loopt met de honkloper mee naar het 1e honk.

1e honkman

zorgt ervoor dat de honkloper het honk aanraakt als hij het honk voorbij loopt, daarna het 1e honk dekken.

2e honkman

Bij een honkslag in het midveld, wie het dichtst bij het 2e honk is, dekt dit, terwijl de ander het spel verder dekt als dit mogelijk is.

Korte stop

dekt het 2e honk zo, dat je een aangooi uit het midveld kunt vangen, terwijl de 2e honkman hem dekt.

3e honkman

als er een honkslag in het midveld geslagen wordt, korte stop dekken en naar het 2e honk gooien.

Linksvelder

dekken midvelder.

Midvelder

verwerkt honkslag en gooit naar relay of 2e honk.

Rechtsvelder

dekken midvelder.

  


 

In rechtsveld

Niemand op de honken.

Slagman slaat een honkslag richting rechtsveld.

 Strat18

Werper

neemt positie in in de richting van het 1e honk, mogelijke aangooi naar 1e honk, te ver trekken honkloper.

Catcher

loopt met de honkloper mee naar het 1e honk.

1e honkman

zorgt ervoor dat de honkloper het honk aanraakt als hij het honk voorbij loopt, daarna het 1e honk nemen.

2e honkman

neemt het 2e honk zo, dat je een aangooi uit het rechtsveld kunt vangen, terwijl de korte stop hem dekt.

Korte stop

dekt het 2e honk.

3e honkman

als er een honkslag in het rechtsveld geslagen wordt, korte stop dekken.

Linksvelder

komt in richting 3e honk voor verwerken eventuele afzwaaiers.

Midvelder

Midvelder dekt rechtsvelder, linksvelder komt in naar het 3e honk.

Rechtsvelder

verwerkt de bal en gooit naar relay of 2e honk

 


 

Situatie 10.

Loper op het 2e honk.

De slagman is het gelijkmakende punt.

Honkslag in het linksveld.

Laat nooit het gelijkmakende punt in scorings positie komen op het 2e honk, door een domme aangooi te doen naar de thuisplaat.

 Strat3

Werper

gaat van de heuvel af, om de thuisplaat te dekken, voor het geval dat de linksvelder aangooit op thuis.

Catcher

dekt de thuisplaat.

1e honkman

dekt het 1e honk.

2e honkman

dekt het 2e honk.

Korte stop

dekt het 2e honk.

3e honkman

gaat op een plaats staan om cutoff man te zijn, voor het geval dat de linksvelder naar thuis gooit.

Linksvelder

gooit laag aan op het 2e honk, om de slagman ervan te weerhouden in scorings positie te komen.

Midvelder

dekt de linksvelder.

Rechtsvelder

gaat op een plaats staan om te helpen het 2e honk te dekken.