Clinics

Handout trainingen

Trainingsschema’s

Gebruik de goede methode:

 • Doel vaststellen (trainingsplan)
 • Goede opbouw (trainingsopbouw)
 • Rekening houden met vorige lessen

Zet je les(trainings)schema op papier

Bereid je voor:

 • Dan alleen is goede opbouw gewaarborgd. Geen eenzijdigheid, geen los zand.
 • Alle aandacht moet je aan de spelers geven, je hebt tijdens de les geen tijd om dan pas je les samen te stellen
 • Noteer wat goed en fout ging.

Geen enkele training kan plaatsvinden zonder een van te voren overdacht plan (trainingsschema)

Weet wat je gaat doen:

 • Organiseer alles zo goed mogelijk
 • Deel je beschikbare tijd in, zaal of veld
 • Leer zo vlug mogelijk de groep kennen
 • Wees positief in elk opzicht
 • Hou iedereen in de gaten
 • Laat je training niet verstoren
 • Analyseer de situatie vooraf, zaaluren, zaalruimte
 • Bespreek e.e.a. vooraf met de trainers en coaches

Stel een jaarprogramma op aan de hand van het jeugdplan. Als je dan weet wat je voor je groep moet behandelen, kun je deze stof verwerken in een trainingsschema.

Hierbij moet je zeker denken aan een tijdschema met wat je gaat behandelen, wat daarvoor nodig is, wie het gaat doen enz. enz. Een lay out van de zaal of het veld om te bepalen waar alles plaats zal vinden en bereid vast een “slecht weer” programma voor.

Pages: 1 2 3 4