Clinics

Strategie deel 8

Defensieve situaties 8

1-3 situatie aangooi 2e honk

  1. Methode 1
 2-4-2

Werper

maakt vangfake naar 3e honk bij aangooi catcher naar 2e honk

Catcher

gooit een een strakke aangooi naar 2e honkman

1e honkman

neemt 1e honk

2e honkman

staat kort in voor aangooi terug naar catcher

Korte stop

neemt 2e honk

3e honkman

neemt 3e honk

Linksvelder

komt in voor dekken eventuele afzwaaiers

Midvelder

komt in voor dekken eventuele afzwaaiers

Rechtsvelder

komt in voor dekken eventuele afzwaaiers

 

 

 

1-3 situatie aangooi 2e honk

  1. Methode 2
 2-46-2

Werper

maakt vangfake naar 3e honk bij aangooi catcher naar 2e honk

Catcher

gooit een een strakke aangooi naar 2e honkman

1e honkman

neemt 1e honk

2e honkman

snijdt in kort voor het 2e honk, laat bal gaan als loper op 3e honk blijft staan. op signaal van 3e honkman bal onderscheppen en naar catcher of 3e honk gooien.

Korte stop

neemt 2e honk en verwerkt de aangooi van de catcher

3e honkman

neemt 3e honk, let op de honkloper

Linksvelder

komt in voor dekken eventuele afzwaaiers

Midvelder

komt in voor dekken eventuele afzwaaiers

Rechtsvelder

komt in voor dekken eventuele afzwaaiers

 

 

 

 

 

1-3 situatie met aangooi pitcher

 

 2-1-5

Werper

onderschept de aangooi van de catcher en maakt aangooi naar 3e honk of catcher

Catcher

gooit een een strakke aangooi naar 2e honk bereikbaar voor pitcher

1e honkman

neemt 1e honk

2e honkman

snijdt in kort voor het 2e honk als fake

Korte stop

neemt 2e honk

3e honkman

neemt 3e honk, let op de honkloper

Linksvelder

komt in voor dekken eventuele afzwaaiers

Midvelder

komt in voor dekken eventuele afzwaaiers

Rechtsvelder

komt in voor dekken eventuele afzwaaiers

 

 

 

 

1-3 situatie met aangooi catcher naar 3e honk

 2-52-5-2

Werper

maakt fake naar 1e honk

Catcher

gooit een een strakke aangooi naar 3e honk

1e honkman

neemt 1e honk

2e honkman

snijdt in kort voor het 2e honk als fake

Korte stop

neemt 2e honk

3e honkman

neemt 3e honk,goed doel aangeven

Linksvelder

komt in voor dekken eventuele afzwaaiers

Midvelder

komt in voor dekken eventuele afzwaaiers

Rechtsvelder

komt in voor dekken eventuele afzwaaiers

 

 

 

 

 

Run down na Pick off 1e honk

 inleid14

Werper

maakt pick off op 1e honk en gaat daarna naar 1e honk voor mogelijke run down

Catcher

eventuele ondersteuning 1e honk anders neemt hij thuis

1e honkman

neemt 1e honk en start pick off

2e honkman

past zich in het run downsysteem op 2e honk

Korte stop

past zich in het run downsysteem op 2e honk

3e honkman

komt snel in om zich in te passen in run downsysteem

Linksvelder

dekt afzwaaiers

Midvelder

dekt afzwaaiers

Rechtsvelder

dekt afzwaaiers