Clinics

Handout lesgeven

HANDOUT Lesgeven

Leertoon

Is mede afhankelijk van de sekse en de leeftijd van de spelers.

 • Deze moet duidelijk, kort en bondig zijn, enigszins zakelijk.
 • Deze moet uitnodigend, stimulerend en activerend zijn.
 • Niet schreeuwen, praat iets langzamer dan normaal.
 • Geen gebruik van fluit, is te onpersoonlijk.
 • Roep duidelijk STOP als je iets wilt zeggen.
 • Gebruik eventueel een megafoon, vooral gemakkelijk bij tactische situaties.
 • Denk om de wind en de zon
  1. je praat met de wind mee
  2. je kijkt tegen de zon in
 • Zoek als trainer of coach geen eigen eer.
 • Je dient een bepaalde zaak.
 • Wees eerlijk en rechtvaardig en positief.

Fouten en correcties

Fouten, oorzaken zijn:

 • Beweging is nieuw ( voordoen, vertellen, laten oefenen)
 • Ongeoefendheid (geef aanwijzingen)
 • Onzekerheid(afstand, snelheid van de bal)
 • Te moeilijk(kan verband houden met leeftijd  sekse)
 • Correcties, het ZIEN of verbeteren van fouten.

De volgorde van handelen is grotendeels als volgt:

 • Kijken welke fout het meest wordt gemaakt
 • Het opnieuw voordoen om deze fout te corrigeren
 • Praat echter zo weinig mogelijk over de fout
 • Weer laten oefenen.
 • Stimuleren en activeren.
 • Nu de meest daar opvolgend gemaakte fout corrigeren
 • Weer laten oefenen, weer corrigeren, enz
 • Nu tijdens het oefenen ook individuele correctie geven

Het voordoen

DOOR JEZELF ! (zo moet het, let hierop).
Laten voordoen door een van de spelers (hij doet het al goed), soms ook zelf een foutieve uitvoering laten zien, gevolgd door een goede.
Vertel ook hoe een fout te vermijden is ! Vraag ook of iedereen de uitleg begrepen heeft. Zijn er nog vragen? Leg jij het eens uit.

Denken om:

 • De hoeveelheid oefenstof, niet teveel in een keer
 • geen verfijnde techniek na een zware inspanning
 • zorg voor rustpauzes na zware inspanningen
 • waar ga je staan?
 • waar kijk je als trainer naar? (naar de slagman of naar de bal die hij weg slaat) beter weinig goed, dan veel half werk.

Pages: 1 2 3